เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

 

wpe11.jpg (24185 bytes)

 

จากซ้าย
ชุดนักเรียนอนุบาล
ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดพลศึกษา (กางเกง)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนวิชาพลศึกษา
ชุดพลศึกษา (กระโปรง)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดกิจกรรมอนุบาล